Uten overskudd av fornybar kraft, vil industrien og arbeidsplassene kunne forsvinne. Forsvinner industrien i Kristiansand, vil også omlandet rundt bli svekket, skriver forfatterne. Bildet viser Elkem Carbons ferdige produkter klare til å sendes ut til kunder rundt om i verden. Uten overskudd av fornybar kraft, vil industrien og arbeidsplassene kunne forsvinne. Forsvinner industrien i Kristiansand, vil også omlandet rundt bli svekket, skriver forfatterne. Bildet viser Elkem Carbons ferdige produkter klare til å sendes ut til kunder rundt om i verden. Foto: Kjartan Bjelland

Kraftoverskudd en forutsetning for Elkem Carbon Fiskaa