Hans Nielsen Hauge var trolig den første i Norge som både skreiv om og prøvde å sette ut i livet, om enn kortvarig, en form for kommunistisk felleseie over produksjonen, skriver artikkelforfatteren. Hans Nielsen Hauge var trolig den første i Norge som både skreiv om og prøvde å sette ut i livet, om enn kortvarig, en form for kommunistisk felleseie over produksjonen, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB

Hans Nielsen Hauge og den apostoliske kommunisme