• – Vi ser tydelig at vi har et stykke igjen og at vi i årene frem til 2030 må intensivere arbeidet for å redusere utslippene, skriver ordfører Harald Furre. FOTO: Reidar Kollstad

En klimavennlig by

Kristiansand skal være en av Norges mest klimavennlige storbyer. Vi skal gjøre vårt for å nå målene i Parisavtalen. I forslag til handlingsprogram og budsjett for Kristiansand 2019-2022 er det for første gang satt opp et klimabudsjett for kommunen.