Jeg konstaterer ellers at Kilden, som forøvrig aldri har omtalt seg som en «konserthall», brukes aktivt av svært mange eldre, så det spørs om Pensjonistpartiets egne velgere stiller seg bak argumentasjonen. Pensjonistpartiet skriver selv i eget partiprogram: «... kulturpolitikken skal verne og vedlikeholde våre bærende kulturinstitusjoner.» Pensjonistpartiets lokale representanter synes ikke å være enig i sitt partis politikk, mens jeg synes det er godt skrevet. Innlegget er ellers preget av synsing og slutninger trukket på til dels feil eller tynt grunnlag, med bakgrunn i tall fra koronaåret 2021.

Harald Furre, administrerende direktør i Kilden teater og konserthus. Foto: Jacob J. Buchard

Først: ingen får gratisbilletter til alle forestillinger i Kilden. Noen få tilbys billetter til teater- og opera-premierer, sesongåpning for Kristiansand Symfoniorkester eller enkeltforestillinger. Dette er representanter for eiere, styret og bevilgende myndigheter som bør ha god kjennskap til hva som skjer i Kilden og hvordan vi forvalter offentlige midler. Antallet som står på listen er betydelig redusert de senere årene.

Det er svært spekulativt og kritikkverdig å bruke tall fra koronaåret 2021 som grunnlag for regnestykker om kostnader i Kilden, slik Pensjonistpartiet her gjør. I fjor hadde vi rekord-få fysiske publikummere, men nær 1 million digitale. Etter 10 års drift vet vi følgende: I gjennomsnitt besøker nesten 200.000 mennesker Kilden i løpet av et år, fordelt på rundt 850 arrangementer.

En befolkningsundersøkelse utført våren 2022 viste at 90 prosent av innbyggerne i Kristiansand (og 70 prosent i hele Agder) har vært i Kilden. Henholdsvis 65 og 66 prosent av Agders befolkning mener Kilden er et sted for alle og at Kilden gjør Agder til et mer attraktivt sted.

Pensjonistpartiet utfordrer i innlegget politikere til å kartlegge publikum og kategorisere basert på inntekt, lokasjon og besøksfrekvens. Dette er statistikk som Kilden allerede har gjennom vår befolkningsundersøkelse og informasjon vi gjerne deler for å oppklare grunnløse misoppfatninger om vårt publikum. Gruppen som tjener mellom 400 – 599 000 kr, er den største brukergruppen av Kilden (medianinntekten i Agder er 439. 000 kr, SSB 2020).

Jo nærmere man bor Kilden, jo oftere bruker man Kilden, naturlig nok. 45 prosent bruker Kilden en gang i året, 42 prosent 2-5 ganger i året, 11 prosent 5-9 ganger i året.

I innlegget vil Pensjonistpartiet også vite om tilbudene i Kilden er priset for høyt, i befolkningsundersøkelsen svarer kun 13 prosent av de som ikke besøker Kilden, at dette er årsaken. Vi har flere arrangementer for små og store barn, gratis eller svært rimelig. Senest for to uker siden hadde vi bursdagsfest for godt over 3000 barn med inngangsbillett til 50 kroner. Kilden har samarbeid med flere ideelle organisasjoner og skoler for å sørge for at barn, unge og deres familier får oppleve og delta på kulturaktiviteter helt gratis.

Kunst og kultur har et viktig samfunnsoppdrag. Det så vi ikke minst under koronaepidemien, da mange lokale arenaer og kulturinstitusjoner måtte lukke dørene. Når viktige institusjoner stenger, mister vi ikke bare kulturopplevelsene de vanligvis byr på. Vi mister også helt essensielle arenaer for ytringsfrihet, mangfold og livsutfoldelse. Vi mister en viktig møteplass som bidrar til livskvalitet for menneskene i lokalsamfunnet.

Det offentlige bidrar til at Kilden kan leve og skape. Men for innbyggerne i vår region er det viktig å huske på at staten betaler 70 prosent av det offentlige bidraget. Tilbake får de et levende kunst- og kulturliv som virker også langt utenfor Kildens saler og scener, i korps, lag og foreninger.

Opplevelsene på Kilden strekker seg fra babysang for de aller minste, til storslåtte produksjoner av internasjonal kvalitet, som for eksempel Bocelli på Bystranda. Gjennom satsingen Kilden Ut i Agder opptrer musikere og skuespillere på kulturhus, grendehus og i gymsaler i hele Agder. Vi jobber hver dag for å gi publikum et bredt tilbud av opplevelser og for at så mange som mulig skal få tilgang til vårt tilbud. Formiddagsprogrammet for seniorer, Seniorkilden, er veldig populært, og vi har honnørpriser på det aller meste. Beboere på omsorgssentre i Kristiansand kommune kan se konserter og forestillinger gjennom Kilden Digital. Vår virksomhet bidrar blant annet til gode oppvekstsvilkår for barn og unge og livskvalitet i helse- og omsorgssektoren.

Pensjonistpartiets ledere stiller spørsmålet suksess eller flopp. Når vi kan dokumentere at 90 prosent av befolkningen i Kristiansand og 70 prosent i hele Agder har vært i Kilden samt at 66 prosent av Agders befolkning mener Kilden gjør regionen mer attraktiv, gir svaret, etter min mening, seg selv.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.