• – Antakelig vil det være vanskelig å bruke Vegkontoret til å få frem nye og mye rimeligere løsninger på grunn av all prestisjen som er lagt ned i den fremlagte planløsningen, mener kronikkforfatteren. FOTO: Kjetil Reite

Vi kan spare milliarder på E-39 Gartnerløkka - Meieriet

I Kristiansand bystyres behandling av vegplanene for E-39 fra Gartnerløkka til Kolsdalen i 2018, ser vi av utredningen fra Statens Vegvesen at kostnadene med utbyggingen nå er beregnet til 3,3 milliarder kroner. I 2015 opererte man med en kostnad på 4,3milliarder kroner for hele strekningen Gartnerløkka - Meieriet.