• Avgifter rammer alltid de svakeste hardest, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Ørnen må lande

Arbeiderpartiet bør snakke til meg, for jeg er en arbeider. Ørnen gjør ikke det, den har fått blått blod.