• – Med konkurranseutsetting og/eller privatisering vil skattepengene bli dårlig forvaltet og i verste fall havne i «lomma» til selskaper utenfor Norges grenser og til de aller rikeste, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Kollstad, Reidar

Advarer mot statlig finansiering av omsorgstjenester!

Forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester ble behandlet i statsbudsjettet for 2015, og innført mai 2016. Meningen var at denne forsøksordninger skulle vare til mai 2019, men er blitt utvidet til 2022.