Agder i vekst

For 2022 er derfor reiselivet en hovedprioritet. Vi setter av 2 millioner til reiselivsattraktivitet, og 4 millioner til bærekraftige opplevelsessatsinger. Og for å være sikre på at vi når ut til de som er rammet hardest av pandemien, øremerker vi 1 million av midlene til våre fjell- og heidestinasjoner, skriver kronikkforfatteren Foto: Åge Harald Drangsholt