Som Sørlandets regionhovedstad har vi har et godt utgangspunkt. I Kristiansand finner vi verdensledende industri som Glencore Nikkelverk, Elkem og National Oilwell. Alle flaggskip som genererer vekst, inntekt og arbeidsplasser til vår kommune. Vi må være stolt av dem.

Og selv om mye fokus i næringspolitikken ofte ligger på det vi ønsker skal komme, så må vi aldri glemme at en av våre viktigste oppgaver er å legge til rette for at de som allerede er her kan fortsette å vokse.

Det er viktig også for ny næring. Fremtidens arbeidsplasser er helt avhengig av den kompetanse som vi allerede besitter. Ta havvind for eksempel. Det er nettopp vår ledende leverandørindustri som vil danne grunnlaget for at vi lykkes med den satsingen. For der regjeringen somler og kjører havvindsatsing på lavgir så er det full fart fremover i næringen. Våre bedrifter leverer allerede store kontrakter til havvindprosjekter utenfor Norges grenser. Nå er det på tide at staten Norge melder seg på og kommer i gang med utbyggingen av Sørlige Nordsjø.

Videre er prosessindustrien vår med Elkem og Glencore avgjørende for utviklingen av fremtidens batterier. Det forteller oss også at det er i hele landsdelen sin interesse at Morrow batteries lykkes med sin etablering i Arendal. Det er dette som er grunnen til at sørlandskysten kan markedsføres i den store verden som The Battery Coast.

Og om du lurer på hva dette genererer av verdier. Ja, da kan vi ta noen tall fra dagens industri. Om vi ser på prosessindustrien alene og de bedriftene som er organisert gjennom Eyde-klyngen så genererer de en omsetning på rundt 44 milliarder kroner årlig og har over 6100 ansatte. Bedriftene har sitt hovedmarked utenfor Norges grenser. Diskusjonen om havneflytting er derfor det viktigste næringspolitiske grepet vi må gjøre i årene fremover slik at de fortsetter å ha tilgang til sine viktigste markeder. Havnas to største kunder er nettopp Glencore og Elkem. De trenger en moderne og effektiv havn. Det andre enkle grepet vi må gjøre for å utvikle industri, er at vi til enhver tid må ha minst ett større ferdigregulert næringsareal tilgjengelig for nyetableringer. Her har Kristiansand sovet i timen.

Et næringsliv i vekst er grunnlaget for å bygge en god kommune.

Ringvirkningen av industrien er også avgjørende for en annen viktig næring i vår region. Varehandel. Verdiene som skapes i industrien danner grunnlaget for vår kjøpekraft og vår servicenæring. Vi må legge til rette for næringsparker enten det er Lohnelier i vest eller Sørlandsparken i øst. I den politiske debatten blir ofte næringsaktivitet utenfor Kvadraturen beskrevet som et problem. Det er ganske spesielt når vi vet at det bare i Sørlandsparken alene arbeider rundt 6000 mennesker og bedriftene som er lokalisert der omsetter for 10 milliarder årlig. Jeg våger ikke å tenke på hva konsekvensene for vår kommune vil være om disse arbeidsplassene forsvinner. Varehandelen er også viktig fordi den gir mange deltidsstillinger som er attraktive for våre studenter.

15.000 mennesker studerer nå på Universitetet i Agder. Om lag halvparten av de kommer fra andre steder enn Agder. Det sier noe om potensialet for å rekruttere arbeidskraft. Dessverre har vi vært altfor dårlige til å utnytte dette. Det må vi gjøre noe med. Den store fordelen med å velge skoler som NHH eller NTNU er at næringen tilbyr studentene jobb før endt studietid. Det gir trygghet for fremtiden og en god start på karrieren. Næringen på Sørlandet må bli flinkere til å snappe opp studentene tidlig. Her er heldigvis ting i utvikling. Jeg vil berømme Universitetet i Agder for sin nye storsatsing på masterprogrammet SHIFT. Et program som legger opp til innovasjon og bærekraft. Som bygger studiet på reelle caser fra næringslivet og tett involvering med bedriftene. Det er nettopp dette vi trenger mer av.

Fra politisk side må vi bygge en kommune og by som tiltrekker seg nye innbyggere. Tilrettelegging for arrangementer som Palmesus er et godt eksempel. Her bygger vi rykte som et dynamisk by med trøkk i. Et annet er at vi må sørge for å ha store boligreserver tilgjengelig slik at vi kan holde prisene i sjakk. Det har vært en suksessfaktor for Kristiansand i mange år. Dessverre har de siste par årene gitt betydelig prisøkning for boliger også i vår kommune. Det gjør terskelen for å komme inn på boligmarkedet vanskelig for de unge, og det gjør kommunen mindre attraktiv å etablere seg i.

Potensialet for Kristiansand er skyhøyt. En ordfører i Kristiansand må være en ambassadør for etablert og ny industri. Vi må selge våre fortrinn. Vi har alt som skal til. En internasjonal flyplass, gode veiforbindelser, en moderne havn, nærhet til markedene, etablert industrikompetanse, et fremtidsrettet universitet, og mange dyktige fagarbeidere.

Et næringsliv i vekst er grunnlaget for å bygge en god kommune. Uten et solid næringsliv har vi ingenting å bygge velferden vår på.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.