Det er for enkelt å trekke den konklusjonen at bare en framstilling er historisk korrekt, så blir den akseptert. Det kan faktisk også være motsatt, at bare en framstilling har høy fiksjonskvalitet, så er det ikke så nøye med korrektheten, skriver forfatteren. Bildet er fra serien Atlantic Crossing om kronprinsesse Märtha og president Franklin D. Roosevelt (Sofia Helin og Kyle MacLachlan). Det er for enkelt å trekke den konklusjonen at bare en framstilling er historisk korrekt, så blir den akseptert. Det kan faktisk også være motsatt, at bare en framstilling har høy fiksjonskvalitet, så er det ikke så nøye med korrektheten, skriver forfatteren. Bildet er fra serien Atlantic Crossing om kronprinsesse Märtha og president Franklin D. Roosevelt (Sofia Helin og Kyle MacLachlan). Foto: Cinenord / NRK / ntb

Hvorfor skaper fortellinger om krigen debatt?