Sannsynligheten for at vi klarer å stabilisere den globale temperaturen på 1,5 -2 grader over nivået fra førindustriell tid blir mindre og mindre, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra den tyske byen Arloff etter flommen tidligere i sommer. Sannsynligheten for at vi klarer å stabilisere den globale temperaturen på 1,5 -2 grader over nivået fra førindustriell tid blir mindre og mindre, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra den tyske byen Arloff etter flommen tidligere i sommer. Foto: NTB

Viktig klimavalg i høst