Hvor kommer metoo-bevegelsen og identitetspolitikken fra? Og hva med rasisme- og black lives matter-demonstrasjonene? Eller debatten om kjønnsmangfold, krenkelseskultur, «trygge soner», statue-nedrivninger, og prosesser rundt forbudte/påbudte ord? Jo, det kommer fra USA. Og det underligste er at dette tankegodset overføres direkte som de viktigste tema og problemstillingene i vårt eget land, skriver forfatteren. Hvor kommer metoo-bevegelsen og identitetspolitikken fra? Og hva med rasisme- og black lives matter-demonstrasjonene? Eller debatten om kjønnsmangfold, krenkelseskultur, «trygge soner», statue-nedrivninger, og prosesser rundt forbudte/påbudte ord? Jo, det kommer fra USA. Og det underligste er at dette tankegodset overføres direkte som de viktigste tema og problemstillingene i vårt eget land, skriver forfatteren. Foto: NTB

2020: USA-året?