– Til Agders befolkning er det viktig for meg å si: Det har vært arbeidet, og arbeides, systematisk med forbedringer ved Sørlandet sykehus, skriver sykehusdirektør Nina Mevold. – Til Agders befolkning er det viktig for meg å si: Det har vært arbeidet, og arbeides, systematisk med forbedringer ved Sørlandet sykehus, skriver sykehusdirektør Nina Mevold. Foto: Jacob J. Buchard

Helsetjenester til befolkningen i Agder