– Når strømkunder må subsidiere vindkraft bryter det både med energilovens logikk og økonomiske markedsprinsipper. Strømkundene kan bli belastet med et tosifret antall milliarder utover det energiloven ga grunnlag for. Tallene må komme på bordet i god tid før vi skal stemme i stortingsvalget til høsten, skriver kronikkforfatteren. – Når strømkunder må subsidiere vindkraft bryter det både med energilovens logikk og økonomiske markedsprinsipper. Strømkundene kan bli belastet med et tosifret antall milliarder utover det energiloven ga grunnlag for. Tallene må komme på bordet i god tid før vi skal stemme i stortingsvalget til høsten, skriver kronikkforfatteren. Foto: Torbjørn Witzøe

På tide at Regjeringen innrømmer økonomiske og juridiske feil i vindkraftsaken