Løse klimakrisen, og redde demokratiet

Alt over 1,5 grad global temperaturøkning blir dyrt og vanskelig for veldig mange mennesker. Den forskjellen handler om hele øystater som forsvinner og om hyppigere naturkatastrofer og en hel haug med dårlige nyheter. Bildet er fra flommen sør i Tyskland i sommer. Foto: Sebastian Schmitt / AP