• – Om Norge skulle oppnå nullutslipp, ville nedgangen i den globale temperaturen ikke kunne måles, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Knut Opeide / grafisk

Enheter og beregninger angående klimagasser og energi

I barneskolen, kanskje det var i 1947, fortalte læreren en tenkt historie om en fysiker i Amerika som hadde hjulpet til med å regne ut hvor stor atomladning en måtte bruke for å sprenge vekk et fjell et sted hvor byen skulle utvides.