• Øvre Slettheia oppvekstsenter: Skolen til venstre og barnehagen til høyre. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Skolestrukturen i Vågsbygd

Bystyret vedtok i 2015 at alternative strukturmuligheter i Midtre Vågsbygd skulle utredes. Politikernes vedtak i denne saken vil legge premissene for skolestrukturen i mange år fremover.