• Kristiansand havns beliggenhet i dag er en risiko for sivil beredskap, mener Richard Utne, lærer ved Forsvarets Høyskoler/Sjøkrigsskolen. FOTO: Kjartan Bjelland

Gartnerløkka og havneflytting i et større perspektiv

Sommeren 2017 kunne kristiansandere se et ganske ukjent syn med mye militær aktivitet i sentrum. Anledningen var øvelsen «Gjallarhorn» der Heimevernet øvde på å sikre samfunnsviktig infrastruktur i en tenkt krisesituasjon.