I dagens IK Start ser det ikke ut til å være tillit til noe som helst. Det snakkes om hvem som skal sparkes, hvor raskt, hvem som har gjort feil og hvor dårlige alle sammen er. Vi er gjerne sånn; gode til å se hobbyen vår utenfra, spesielt etter at resultatet er gitt.

IK Start driftes av klubben, med årsmøtet som øverste organ, hvor medlemmene har all makt. Utenfor årsmøtet er makten delegert til styret, som har ansvar for økonomi, administrasjon, marked og sport. De siste tiår er det opprinnelige Fotball-Norge utfordret av en kommersiell modell der markeds- og spillerrettighetene (eller i praksis eierskapet til spillerens arbeidskontrakter) er overført til et rent AS for å forsøke å bringe mer økonomi inn i klubben. Utgangspunktet er imidlertid det samme; årsmøtet er IK Starts høyeste organ.

Trond Are Gjone

Og årsmøtet har en unik mulighet til å reise Norges beste fotballklubb. Det finnes ikke et sted i Norge, kanskje ikke i hele Skandinavia, hvor det er bedre forutsetninger for å utvikle toppspillere.

  • Tilgangen til fotballspillere er større enn i de fleste toppklubber i Skandinavia. Fra Flekkefjord til Risør står merkevaren IK Start tradisjonsmessig sterkt, og selv om omdømmet til klubben som toppklubb også blant fotballtalenter har vært bedre, ligger merkevaren latent.

  • Fotballen mangler konkurranse om talentene. Nedslagsfeltet er det eneste stedet i Norge der fotballen ikke møter sterk konkurranse om talentene fra store, «norske» idretter. Er du god i fotball som barn, er det størst sjanse for at du fortsetter med fotball – på Sørlandet.

  • Treningsfasilitetene og -mulighetene er fantastiske, bedre enn mange toppklubber i Europa. Vi har knapt vinter, og gresset er lengre grønt her enn noe annet sted i Norge.

IK Start burde vært (og kan bli!) klubben alle fotballtalenter i Norge ønsker å utvikle seg i. Hvor de vet at de blir satset på, og har de aller beste forutsetningene i Skandinavia til å utnytte sitt potensial.

Kristiansand og Sørlandet har hatt massevis av landslagsspillere. Men vi kunne vært enda bedre. Ikke bare til å produsere A-landslagsspillere, men spillere utenom det vanlige.

Det er ikke fotballkultur på Sørlandet til å skape en Ødegaard eller en Haaland. Det handler ikke om fasiliteter eller nedslagsfelt, men om toppfotballkultur. I klubben, i IK Start.

Det ansvaret ligger hos klubben. Først og fremst hos årsmøtet, og dernest hos styret. Det ligger ikke hos trenerne eller administrasjonen. De er faktisk flinke nok!

Det er ikke fotballkultur på Sørlandet til å skape en Ødegaard eller en Haaland. Det handler ikke om fasiliteter eller nedslagsfelt, men om toppfotballkultur, skriver artikkelforfatteren. Foto: Matthew Childs / Carl Recine, Reuters/NTB

Jeg har selv opplevd det. Å bli valgt inn i et styre fordi jeg hadde klare sportslige tanker og ambisjoner, men deretter blitt spist opp av økonomiske utfordringer.

Årsmøtet kan endre dette. Og jeg mener at dette kan være tidenes mulighet!

Gi styret et annet mandat, basert på det unike Sørlandet.

Ved å:

  • ...satse på utvikling av talenter fra IK Starts nedslagsfelt og sette utvikling i førersetet, før opprykk. Vi vil heller se et IK Start med unge, sultne talenter fra Sørlandet kjempe i 1. divisjon (eller lavere en gang iblant!), enn et IK Start med kjøpte spillere fra syd for Lindesnes Fyr.

  • ...ansette og følge opp trenere som er en del av vedtatt plan, og ha en A-lagstrener som blir målt like mye på resultatet av utvikling som plassen på tabellen.

  • ...rekruttere spillere med ambisjoner utover IK Start – legge til rette for utvikling og vise at de blir satset på.

  • ...utvikle en dynamisk karriereplan for spiller og klubb der spillerens utvikling faller sammen med klubbens ambisjoner. IK Start er best på talenter, best på å utvikle sørlendinger, og sende videre når de bør få bedre impulser/utvikling. Bygg Skandinavias beste rykte på akkurat det.

IK Start har tidenes mulighet til å gjøre landsdelen stolt av «Heltane fra Sørlandet». Til å få IK Start på alles lepper igjen.

For vet du hva? Slik er det ikke i dag. Og det er det nok lettere å se utenfra. Nå er det blitt noen år siden jeg jobbet livet av meg i IK Start, fikk venner for livet og massevis av erfaring. Siden den gang har har jeg engasjert meg i ulike idretter, med toppidrett og utvikling på andre arenaer enn fotballen. De siste ni åra fra adresse i Lillesand og ved siden av jobb i næringslivet. Etter mange år borte fra IK Start er det fremdeles overraskende mange dialoger og møter med mennesker i Kristiansand som starter nettopp med fotball og IK Start. Jeg blir rørt og ikke lite stolt av at folk fremdeles husker at jeg var en del av det. De fleste jeg møter i Kristiansand har en historie eller et minne fra «sist gang Start var gode».

Men: Etter ni år i Lillesand, 29 km fra Sør Arena, har ingen samtaler her borte blitt innledet med IK Start. Ingen! Det har vært noen om Jerv.

Heia Start og fotballen på Sørlandet!