Redaktøren fortsetter: «Vel skal ledende politikere gi håp til sine medlemmer, (…….) og gi dem tro på fremtiden. For at det skal kunne skje, må de også tegne et bilde av virkeligheten som medlemmene kan kjenne seg igjen i.»

Hvilket bilde av virkeligheten ble tegnet da 10 prosent av medlemsmassen forsvant i forbindelse med endring av Inndelingsloven?

Det sørgelige kommunevalget skyldes, ifølge lederen av lokalpartiet, blant annet kommunestruktur, strøm, skandaler og Høyre, «som lyktes med å gi oss skylda for fire år med kaos». Største skylden tilskrives Sp, «som har fått for mye gjennomslag i regjeringen».

Til årsmøtet innstilte styret på en uttalelse om at Ap må ut av samarbeidet med Sp. De foreslo rett og slett å svekke det parlamentariske grunnlaget for den sittende regjering.

Hvor er bildet av virkeligheten? Hva med landsstyrets prinsipprogram for 2017-2021 som slår fast at alle kommunesammenslåinger skal være frivillig? (etter forslag fra Ap sitt fylkeslag i VA!).

Hva med landsstyrets prinsipprogram for 2017-2021 som slår fast at alle kommunesammenslåinger skal være frivillig? (etter forslag fra Ap sitt fylkeslag i VA!)

Stortingsprop. 96S, pkt. 5.8.3.1: «To av de tre kommunestyrene har fattet vedtak om sammenslåing. Søgne sitt vedtak om å fortsette som egen kommune sperrer dermed for sammenslåing». Innbyggerhøringen i 2016 er ikke nevnt.

Fransk nobelprisvinner og politiker, Aristide Briand, hadde mye rett i sitt utsagn: «I politikk er 2+2 ofte 3, undertiden 5, men aldri 4». Hvilket bilde av virkeligheten ble diskutert i lokallaget?

I Hurdalsplattformen er Ap og Sp enige om å oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret. Ble denne enigheten drøftet i lys av innbyggerhøring og Stort.prop 96?

Hvordan oppsto myten om at Ap ble nærmest overkjørt av Sp? Alle relevante vedtak ble lovlig fattet. I årsmøtedebatten hevdet Åse Løvdal: «Det er nesten ikke til å fatte at Senterpartiet har fått så mye innflytelse at de har fått styre denne saken nesten alene». Var det fordi kommunalministeren tilfeldigvis kom fra Sp da Inndelingsloven ble endret, eller var det hardkjøret fra politikere og media?

Klassekampen 31.1.24: «Da regjeringen besluttet å gi innbyggerne anledning til å si sin mening, oppstod det et hysterisk stormløp mot vedtaket fra politikere og medier i Kristiansand. Da byen fikk ny avis i fjor, KRS, var det mange som så frem til større mediemangfold, men her har det snarere blitt større enfold».

Fvn. 29.12.23: «Prosessen regjeringen har lagt opp til er en politisk katastrofe. Sp driver med Bingo, ikke politikk».

At Kristiansand nærmet seg økonomisk ruin og nå må selge kommunale eiendommer for å redusere gjeld, var aldri noe tema i media.

Tilbake til styrets innstilling til årsmøtet. Takket være advarsler fra erfarne politikere, ble styrets innstilling moderert til å være «bekymret» for utviklingen i samarbeidet mellom Sp og Ap.

I et regjeringssamarbeid er det alltid et spørsmål om å gi og ta. Men i synet på frivilligheten i sammenslåingsprosessen var det faktisk politisk enighet i regjeringen om å rette opp feil. Den virkeligheten smuldret opp på veien fra regjeringskvartalet til Kristiansand.

Trenering av regjeringens forslag i oppsplittingssaken har hatt sin virkning. Da folkeavstemmingen endelig ble gjennomført, var folk slitne og luta lei av bråk og uro gjennom syv år. Mange som egentlig ville ut av K-3, orket ikke mer og valgte å bli i Kristiansand. Nå er det ingen vei tilbake. Vi får håpe at det meste går seg til etter hvert, og at økte gebyrer ikke tar knekken på oss.

Mange som egentlig ville ut av K-3, orket ikke mer og valgte å bli i Kristiansand.

Snart er det valg til nytt Storting. Hvordan vil Kristiansand Ap føre den valgkampen? I 2016 var Helge Stapnes leder av Songdalen Ap. I intervju med Budstikka 25.5.2016 uttalte han: «Som politikere har vi fått en oppgave fra øverste makta, en oppgave vi må utføre som folkevalgte. Jan Tore Sanner har gitt en bestilling, så kan man mene hva man vil om det, men vi kan ikke endre det.» Kortversjonen er at styret i Songdalen Ap jobbet trutt og iherdig for å bli en del av Kristiansand, selv etter kommunestyrevedtak om «nei» hvis Søgne sa «nei».

Lojaliteten til den borgerlige regjeringen var solid.

Da Inndelingsloven skulle behandles, fikk Kristiansand Ap gjennomslag i fylkesstyret om å stille stortingsrepresentantene fritt (Fvn 28.3.23). Begrunnelsen var blant annet: «Det mest alvorlige er tilliten til demokratiet, at vi kan stole på at våre vedtak betyr noe». Jeg avstår fra å kommentere bruken av ordet demokrati, men utfordrer samfunnsfagstudenter til å skrive masteroppgave om kommunesammenslåingen på Agder 2016-2024.

Det store spørsmålet er nå om styret i Kristiansand Ap kan vekke engasjement i kommende valgkamp. De har allerede tegnet et bilde av virkeligheten som har ført til stor misnøye med moderpartiet og sørget for at høyresiden knapt behøver å gjøre seg lekre for velgerne. De neste årene kan også bli skikkelige drittår for Kristiansand Ap.