Byvekstavtalen bør ikke omfatte dagens, men fremtidens utfordringer

Min løsning har vært å utvide dagens høybro til fire kjørebaner til pris 400 millioner kroner, som løser problemet med innsnevring av to kjørebaner til en kjørebane i vestgående felt ut av Baneheiatunnelen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jacob J. Buchard