Når Nybygg psykisk helse tas i bruk 141 og et halvt år etter at Eg asyl ble innviet, markerer det en milepæl i utviklingen av tilbudet til pasienter med psykiske lidelser på Agder. Vi vil ha Norges mest moderne bygg, skriver ledergruppen på Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling i denne kronikken. Bildet er tatt  23. september, da det var kranselag for nybygget. Når Nybygg psykisk helse tas i bruk 141 og et halvt år etter at Eg asyl ble innviet, markerer det en milepæl i utviklingen av tilbudet til pasienter med psykiske lidelser på Agder. Vi vil ha Norges mest moderne bygg, skriver ledergruppen på Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling i denne kronikken. Bildet er tatt 23. september, da det var kranselag for nybygget. Foto: Jacob J. Buchard

Når bygg blir terapi – Nybygg psykisk helse