Krevende å etablere klimafond for fattige land

Innbyggerne i fattige land rammes mest, men de har samtidig bidratt minimalt til klimaendringene, skriver artikkelforfatteren. Bildet er av en mor som graver en brønn i Malawi. Foto: NTB