– 5. mai er det tradisjon i Kristiansand å minnes de såkalte «russerfangene». I den forbindelse er det spesielt to tragiske hendelser på Grønn slette i Jegersberg som trekkes fram. Fem fanger ble henrettet på stedet, i løpet av noen av krigens aller siste dager. Bildet er fra minneseremonien i 2015. I forgrunnen Audun Myhre fra Stiftelsen Arkivet, Maxim Gurov fra den russiske ambassaden og fylkesmann Ann-Kristin Olsen. – 5. mai er det tradisjon i Kristiansand å minnes de såkalte «russerfangene». I den forbindelse er det spesielt to tragiske hendelser på Grønn slette i Jegersberg som trekkes fram. Fem fanger ble henrettet på stedet, i løpet av noen av krigens aller siste dager. Bildet er fra minneseremonien i 2015. I forgrunnen Audun Myhre fra Stiftelsen Arkivet, Maxim Gurov fra den russiske ambassaden og fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Foto: Lars Hollerud

Et tankevekkende møte ved rettersted for sovjetiske krigsfanger