Nasjonalt minnesmerke over 22. juli 2011

Minnesmerket som er påbegynt på Utøyakaia i Tyrifjorden skal bestå av 77 bronsesøyler. På bildet er aktører fra Ringerike tingrett på befaring i saken om midlertidig stans i byggingen av minnesmerket i september i år. Utøya i bakgrunnen. Foto: Heiko Junge /ntb