Kronikkforfatteren, som er høgskolelektor i journalistikk NLA Høgskolen, har undersøkt de etiske vurderingene til norske journalister som har jobbet tett opp mot ulovlig aktivitet på det mørke nettet. Kronikkforfatteren, som er høgskolelektor i journalistikk NLA Høgskolen, har undersøkt de etiske vurderingene til norske journalister som har jobbet tett opp mot ulovlig aktivitet på det mørke nettet. Foto: shutterstock

Anonym journalist på det mørke nettet