• FOTO: Kjartan Bjelland

Bomskudd i bomdebatten

Høyreordførerne Furre og Dammans angrep på samferdselsministeren kan neppe tolkes som noe annet enn en avledningsmanøver fra landsdelens bomforkjemperne. De bør først rydde i eget hus.