• - Israels dilemma blir hvordan man kan fortsette med samme militære strategi i Midt- Østen uten å miste sine venner i Vesten, skriver Hans Fredrik Grøvan (KrF). FOTO: POOL / X80003

Kan Israel ha rett og hele resten av verden feil?

FN har igjen vedtatt en resolusjon hvor man i konflikten mellom Israel og Gaza legger all skyld på Israel, mens Hamas fritas for ansvar. Mediebildet som er skapt over tid rundt konflikten mellom Israel og Hamas har bidratt til en retorikk som legger all skyld på den ene part, Israel.