• – Politikerne på Stortinget har hatt store forventninger og høye ambisjoner når det gjelder gjennomføring av politireformen. Men jeg erfarer at ambisjonene ikke følges opp med tilstrekkelige ressurser, skriver politimester Kirsten Lindeberg. (Bildet er fra en øvelse.) FOTO: Kjartan Bjelland

Nå må politikerne levere

Mye tyder på at politireformen og utviklingen av norsk politi blir et sentralt tema foran høstens lokalvalg. Jeg håper det. Det er viktig at norsk politi er høyt oppe på agendaen i samfunnsdebatten.