• – Flom skapte store overskrifter i Kvinesdal i 2015, fjorårets tørkesommer rammet mange bønder hardt, og nå er det veinettet på Vestlandet som er rammet av nedbør, flom og ras, skriver kronikkforfatter. FOTO: Bjelland, Kjartan

Klimapolitikken trenger samfunnsvitere

Klimaendringer påvirker natur og infrastruktur i lokalsamfunn, men gir også sosiale og kulturelle utfordringer.