Det vi enda ikke ser er hvordan UiA vil søke å vende tilbake til «normalen». Nå som ansatte tilegner seg nye digitale ferdigheter, er det da duket for en diskusjonen om den mer dyptgripende digitaliseringsstrategien? spør artikkelforfatteren. Det vi enda ikke ser er hvordan UiA vil søke å vende tilbake til «normalen». Nå som ansatte tilegner seg nye digitale ferdigheter, er det da duket for en diskusjonen om den mer dyptgripende digitaliseringsstrategien? spør artikkelforfatteren. Foto: Bjelland, Kjartan

UiAs digitale framtid