• Problemer på grunn av støy fra havna er ikke dokumentert der havna ligger i dag og vil kreve tiltak uansett hvor den ligger i byen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Bjelland, Kjartan

Faglig begrunnede valg for framtiden er viktigere enn noen gang

Agder har en god kombinasjon av kunnskap, forskningsmiljø, fagarbeidere, god geostrategisk posisjonering i transportnettverk (veg og sjø), tilgang til elkraft, attraktive bomiljøer, godt utdanningstilbud og ikke minst attraktivt kultur- og sportstilbud. Lønnsnivået er noe lavere enn for eksempel i Stavanger. Til sammen utgjøre dette et konkurransefortrinn som genererer et leveverdig lokalsamfunn.