Boikott og sanksjoner er legitime og effektive virkemidler!