– Reingjeringspersonell, butikktilsette, helsepersonell, lærarar og mange andre står på for å halde samfunnet i gang så langt det lar seg gjere, skriv forfattarane. – Reingjeringspersonell, butikktilsette, helsepersonell, lærarar og mange andre står på for å halde samfunnet i gang så langt det lar seg gjere, skriv forfattarane. Foto: Scanpix

1. mai for solidaritet og fellesskap