• – Relativ fattigdom er reelt og handler om utenforskap, og jeg husker en lege som på Protestfestivalen mente det var verre å være fattig i Norge enn i Afrika på grunn av forskjellene, skriver kronikkforfatteren.

Har arbeidslinja skylda for barnefattigdommen?

Må barn snart ut i jobb for at familier skal klare seg? Svaret er selvfølgelig nei, det er helt uakseptabelt. Barn skal være barn, voksne skal forsørge dem.