Organisering av det palliative tilbudet

Vi mener at stortingsmeldingen i liten grad svarer på dagens og framtidens utfordringer innen fagområdet palliasjon, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB Scanpix