• Det er viktig å gi barn en grunnleggende livskompetanse, skriver kronikkforfatteren- – Erfaring av fellesskap. FOTO: Scanpix

En fellesmenneskelig feilslutning?

Noen barn lever ubeskyttet og må ta vare på seg selv. Hvordan kan vi snakke mer om at alle barn trenger erfaringer med trygge voksne som er tilgjengelige og tilstede?