• Peder Nærbø, ved datalageret på Støleheia. Bildet er fra 2017. FOTO: Reidar Kollstad

Et økosystem for fremtiden

Skal Agder sikre bærekraftig økonomisk vekst i fremtiden, må Agder i enda større grad enn tidligere vende seg mot verden.