«Det er svært dyrt å bygge veier som er dimensjonert for høye hastigheter, fordi kravene til bredde, stigning og kurvatur blir mye strengere,» skriver forfatteren. Bildet er fra arbeidet med ny E 39 mellom Mandal og Kristiansand. «Det er svært dyrt å bygge veier som er dimensjonert for høye hastigheter, fordi kravene til bredde, stigning og kurvatur blir mye strengere,» skriver forfatteren. Bildet er fra arbeidet med ny E 39 mellom Mandal og Kristiansand. Foto: Jarle R. Martinsen

Feil veivalg på vei mot en tryggere E39