Regional plan for Likestilling, inkludering og mangfold på Agder viser ønsker om et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Vår studie peker på stor avstand mellom overordnede planer og konkrete tiltak og holdningsarbeid i daglig praksis i kommunene. Regional plan for Likestilling, inkludering og mangfold på Agder viser ønsker om et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Vår studie peker på stor avstand mellom overordnede planer og konkrete tiltak og holdningsarbeid i daglig praksis i kommunene. Foto: Reidar Kollstad

Er mangfold og inkludering tomme ord?