Planene om å restaurere de gamle siloene på Odderøya for å bruke dem som visningssted for kunsten til kunstsamleren og forretningsmannen Nicolai Tangen, var ett av stridstemaene som førte til at Sørlandsnyhetene ble opprettet. Planene om å restaurere de gamle siloene på Odderøya for å bruke dem som visningssted for kunsten til kunstsamleren og forretningsmannen Nicolai Tangen, var ett av stridstemaene som førte til at Sørlandsnyhetene ble opprettet. Foto: Jacob J. Buchard

Svar til Odd-Inge Uleberg