• – Jeg har derimot hevdet – og mener fremdeles – at avtalen mellom AKO og SKMU er ubalansert, skriver kronikkforfatter Aage P. Danielsen. FOTO: Bjelland, Kjartan

Gave eller ikke gave - kommentar til kronikk fra AKO kunststiftelse

Jeg viser til innlegg i avisen fra styret i AKO Kunststiftelse. Jeg var vel muligens opphavet til at spørsmålet kom opp for litt over et år siden, og ønsker derfor å gi følgende kommentarer til kronikken fra AKO Kunststiftelse slik: