• Vågsbygdporten er ett eksempel på alt det Statens vegvesen steller med. Tillitsvalgte for Samfunnsviterne i etaten har synspunkter på organiseringen. FOTO: Arkiv

Reform på bekostning av fagmiljøer og effektivitet

Stortinget har gjennom Stortingsproposisjon 84 S (2016-2017) «Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå» bedt regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå.