• Kronikkforfatterne tar til orde for et produksjonsvederlag som går til kommunene som en form for arealavgift, en avgift per kilo solgt laks og ørret. Bildet er fra Korshavn Havbruk. FOTO: Torstein Øen (arkiv)

Penger til kommunekassa bidrar til vekst i oppdrettsnæringen

Oppdrettere langs norskekysten bruker våre viktigste naturressurser, store sjøområder som er tilrettelagt og særlig godt egnet for oppdrett av laks og ørret. Dette gir enorm verdiskaping for private aktører og storsamfunnet. Nå er det vertskommunenes tur til å bli tilgodesett på en mer rettferdig og forutsigbar måte.