• – Vi må våge å ta en gjennomgang av lovgivningen slik at det åpnes opp for å utvikle alternative heldøgns barnevernstiltak, mer i tråd med normalitetene i samfunnet, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Johannessen, Sara

Mangel på nytenkning i barnevernet

Milliarder i fri flyt. Ingen av partene, hverken departementet eller tilbydere, er villige til å innrømme at loven bidrar til at institusjonsplasser i barnevernet snart har et kostnadsnivå på linje med feltutbygginger i Nordsjøen.