Hva er realitetene vedrørende strømutfallene på Sørlandet?