• Debatten om gutter i skolen kan bidra til å konsolidere og forsterke de skjevhetene mellom kjønn som de fleste av oss vil ha bukt med, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Frank May / picture alliance

Å særbehandle gutter – en feil vei å gå

Å stille de samme forventningene til gutter og jenter i skolen er kanskje den beste oppskriften på hvordan kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner kan jevnes ut.