• Det fremgår av Facebooksiden til Sørlandsnyhetene at de har som mål å «Levere nyheter av høy kvalitet og kritisk art til Sørlandet». Etter min oppfatning har de ikke lykkes i sitt formål i forhold til tingretten, skriver artikkelforfatteren.

Sørlandsnyhetene, «Klubben» og Kristiansand tingrett

Den 20.12.2018 ble det publisert en artikkel på Facebooksiden «Sørlandsnyhetene». Einar Øgrey Brandsdal var oppgitt som forfatter. Artikkelen omhandlet blant annet ordfører Harald Furres tilknytning til Klubbselskabet Foreningen, også omtalt som Klubben.