• – Bortsett fra i anleggsfasen, som varer i ca ett år, gir utbygging svært få varige arbeidsplasser og ingen varig samfunnsmessig gevinst, skriver kronikkforfatteren.

53 nye vindkraftverk godkjent i Norge i 2018

I følge Statistisk Sentralbyrå har vi 27 vindkraftverk i drift Norge. I 2018 fikk 53 nye endelig konsesjon. 16 av disse er under bygging. På oppdrag av OED har NVE i tillegg pekt ut 43 nye områder som potensielt velegnet i en såkalt nasjonal rammeplan for videre utbygging.