• – Det er ikke noen bevis for kameraderi at noen går i samme klubb, er venner på Facebook eller spiller golf sammen. De som kommer med slike anklager har et ansvar for å bringe noe mer håndfaste beviser på banen, skriver professor Dag Ingvar Jacobsen. FOTO: Kjartan Bjelland

I maktens korridorer

Det nærmer seg kommunevalg. Dagen da vi skal velge inn representanter som skal styre på vegne av oss i de neste fire årene. Som vanlig har debatten i hovedsak dreid seg politiske partiers uenighet i saker og prinsipper, men ved dette valget har valgkampen også hatt et sterkt innslag av systemkritikk